System uprawy pasowej w technologii Mzuri Pro-Til zapewnia optymalne środowisko dla równomiernego wzrostu roślin i ich wysokich plonów. Mzuri Pro-Til jest niedościgniony w zakresie spulchniania i optymalnego zagęszczania pasa gleby oraz precyzji i dokładności wysiewu w nim nasion.

Uprawa strip-till agregatem Mzuri Pro-Til ma korzystny wpływ na właściwości gleby, wzrost i plonowanie roślin, równieżw trudnych warunkach siedliskowych np. na polach o zróżnicowanych, mozaikowatych glebach i przy niedoborze opadów. Zagęszczenie wierzchniej warstwy gleby w pasie uprawianym strip-till agregatem Mzuri Pro-Til jest większe,co wpływa korzystnie na podsiąk wody i kiełkowanie nasion, niż w silnie spulchnionej warstwie powierzchniowej po orce i uprawie bezpłużnej.

ZNAJDŹ W OFERCIE MASZYNĘ

wyszukaj po nazwie

wyszukaj w ofercie wybranej marki producenta

Become a dealer FB