MASZYNY DO ZADAŃ SPECJALNYCH, KTÓRE JUŻ STAŁY SIĘ LEGENDĄ

Wobec ciągle obniżającej się opłacalności produkcji, rolnicy są pod coraz większą presją zwiększania jej wydajności przy jednoczesnej redukcji kosztów. Na przykład, dzięki postępowi biologicznemu, technicznemu i technologicznemu produkcja zbóż na przestrzeni ostatnich czterech dekad zwiększyła się dwukrotnie.
Jednak związana z tym intensywna uprawa roli i silna presja chemicznych środków produkcji, wpływają często niekorzystnie na agroekosystemy (glebę, wodę, powietrze) i ekosystemy naturalne. Utrudnieniem polowej produkcji roślinnej jest także występowanie uporczywych chwastów i chorób roślin oraz zaostrzenie regulacji prawnych dotyczących ich zwalczania.

Rolnicy stoją więc przed wielkim i trudnym wyzwaniem, jak pogodzić bieżącą opłacalność produkcji i rentowność gospodarstw z utrzymaniem wysokiego potencjału gleby i efektywnym gospodarowaniem w przyszłości.
Rozwiązaniem jest system Mzuri do uprawy pasowej roli z jednoczesnym nawożeniem doglebowym i siewem nasion. Stosowany systematycznie pozwala ograniczyć koszty i nakłady czasu pracy na uprawę roślin i jedno-cześnie zachować wysoką żyzność i urodzajność gleby. Gleby zdegradowane dotychczasową agrotechniką przywraca natomiast do wysokiej kultury rolnej. To z tych powodów Mzuri jest obecnie uznawane za wiodącego, bezkonkurencyjnego producenta maszyn do pasowej uprawy roli i siewu.

Become a dealer FB