MASZYNY DO ZADAŃ SPECJALNYCH, KTÓRE JUŻ STAŁY SIĘ LEGENDĄ

System Mzuri został zaprojektowany w Wielkiej Brytanii i wdrożony do produkcji przez rolnika, inżyniera Martina Lole. Pracując od dziecka w gospodarstwie, wie on z jakimi wyzwaniami borykają się rolnicy. Jego marzeniem stało się ulepszanie i podwyższenie standardów uprawy roślin. Tak właśnie powstała marka Mzuri.

Wobec ciągle obniżającej się opłacalności produkcji, rolnicy są pod coraz większą presją zwiększania jej wydajności przy jednoczesnej redukcji kosztów. Na przykład, dzięki postępowi biologicznemu, technicznemu i technologicznemu produkcja zbóż na przestrzeni ostatnich czterech dekad zwiększyła się dwukrotnie.
Jednak związana z tym intensywna uprawa roli i silna presja chemicznych środków produkcji, wpływają często niekorzystnie na agroekosystemy (glebę, wodę, powietrze) i ekosystemy naturalne. Utrudnieniem polowej produkcji roślinnej jest także występowanie uporczywych chwastów i chorób roślin oraz zaostrzenie regulacji prawnych dotyczących ich zwalczania.

Rolnicy stoją więc przed wielkim i trudnym wyzwaniem, jak pogodzić bieżącą opłacalność produkcji i rentowność gospodarstw z utrzymaniem wysokiego potencjału gleby i efektywnym gospodarowaniem w przyszłości.
Rozwiązaniem jest system Mzuri do uprawy pasowej roli z jednoczesnym nawożeniem doglebowym i siewem nasion. Stosowany systematycznie pozwala ograniczyć koszty i nakłady czasu pracy na uprawę roślin i jedno-cześnie zachować wysoką żyzność i urodzajność gleby. Gleby zdegradowane dotychczasową agrotechniką przywraca natomiast do wysokiej kultury rolnej. Wszystkie maszyny Mzuri, nim podejmą pracę na polach rolników, przechodzą rygorystyczne testy laboratoryjne oraz polowe w gospodarstwie w Worcestershire. To z tych powodów Mzuri jest obecnie uznawane za wiodącego, bezkonkurencyjnego producenta maszyn do pasowej uprawy roli i siewu.

Dzięki współpracy Mzuri Limited i Agro-Land również w Europie Środkowej i Wschodniej możliwe jest już stosowanie nowoczesnej technologii uprawy pasowej w gospodarstwach rolnych.

MARTIN LOLE

Farmer, inżynier i konstruktor, który zapoczątkował szereg innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa, a w szczególności system Mzuri. Dzieciństwo i młodość spędził w rodzinnym gospodarstwie poznając tajniki jego prowadzenia. Po studiach wrócił do swoich korzeni i zakupił gospodarstwo Springfield Farm w Worcestershire (Wielka Brytania). Jest ono wciąż poligonem doświadczalnym dla maszyn Mzuri i służy do testowania nowych modeli oraz nowych rozwiązań, których oczekują rolnicy. Dzięki innowacyjnym
maszynom Mzuri uprawa roślin staje się bardziej efektywna i  przynosi zyski na wszystkich kontynentach.

Become a dealer FB